خانه برچسب‌ها توهم

برچسب: توهم

آنچه که به خود نمی پسندید، به دیگران روا مدارید !

0
در ابتدای این نوشتار، قطعه شعری از یک دوست میهن پرست و حقیقت بین" را، که از نامردمی های بعضی از افراد در این...

توهم و توهم فروشی در سیاست؛ نوشتاری از فرامرز دادرس، کارشناس...

0
توهم به معنای گمان کردن، پنداشتن که اغلب  در موارد ویژه به کژپنداری نزدیک و یکی از نشانه های روان پریشی است. شخص مبتلا،...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه