خانه برچسب‌ها توفان 57

برچسب: توفان 57

آخ…… ای صدای زندانی!

تنها صدا است که می ماند، شعار نیست و ریشه اش در حقیقت نهفته است. لزومی ندارد که آن، متعلق به اشخاص سرشناس باشد؛...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷، ...

اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان.. تهران،۱۶ دی ماه ۱۳۵۷؛ محمدرضا شاه پهلوی برای آخرین بار در طول سه دهه حکومت خود، شاپور بختیار نخست وزیر جدید...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ ۱۵ دی ۱۳۵۷، شاپور بختیار...

روز ۱۵ دی ۱۳۵۷ و به دنبال سقوط دولت ارتشبد غلامرضا ازهاری، دکتر شاپور بختیار عضو ارشد جبهه ملی از سوی محمدرضا شاه پهلوی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه