خانه برچسب‌ها تهی مغز

برچسب: تهی مغز

” تلنگر ” بخش بیست و پنجم، آیا سرانجام قوم ”...

0
قوم " یأجوج و مأجوج " در کتاب آسمانی مسلمان ها قرآن!!  به کنایه از زردپوستان دنیا سخن می گوید؛ و معنای تحت اللفظی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه