خانه برچسب‌ها تنگنا

برچسب: تنگنا

۴ برابر شدن حداقل هزینه معیشت مردم؛ مزدها تنها یک سوم...

0
هزینه خانوار کم درآمد در فاصله سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافته است. روزنامه اعتماد می نویسد: در حالی نامه نگاری‌های اولیه میان...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه