خانه برچسب‌ها تعلیمات اسلامی

برچسب: تعلیمات اسلامی

نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس آلمان

0
رای دادگاه عالی اداری بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی خاتمه داد....

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه