خانه برچسب‌ها ترکان غزنوی

برچسب: ترکان غزنوی

به مناسبت روز پاسداشت زبان مادری؛ بقلم بانو شیدا تهرانی

0
پس از یورش تازیان به ایران که موجب « دو قرن بهت و کرختی و بیحالی روانی»  ایرانیان (مسکوب، شاهرخ: ملیت و زبان، پاریس...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه