خانه برچسب‌ها ترور میکونوس

برچسب: ترور میکونوس

خنده های مستانه بر پیکره های خون آلود؛ خاموشی و بی...

من از روئیدن خار سر دیوار دانستمکه ناکس کس نمی گردد از این بالا نشستنها من از افتادن نرگس به روی خاک دانستمکه کس ناکس...

در خطر بودن جان مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان

جنگ قانون خود را به همراه دارد. این قانون جائی نوشته نشده و کسی بر آن امضاء نگذاشته است. حتی وقتی جنون، بدعت گذار...

ترور مقدس برای احیای برجام

رژیم حاکم در ایران سالیان سال است که سرکوب نیروهای غیر حکومتی را در دستور کار دارد و حکم ترور مخالفین مدت کوتاهی پس...

ترور در آلمان توسط سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی

ترور میکونوس در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در برلین آلمان در رستورانی به همین نام صورت گرفت که در نهایت به تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۷...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه