خانه برچسب‌ها تجهیزات مخابراتی

برچسب: تجهیزات مخابراتی

دادستانی آمریکا: شرکت هواوی چین در سرکوب معترضان ایرانی دست داشته...

0
در موارد اتهامی جدید همچنین شرکت هواوی به جاسوسی برای ربودن اطلاعات محرمانه تجاری از رقبای خود در آمریکا متهم شده است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه