خانه برچسب‌ها تجهیزات شنود

برچسب: تجهیزات شنود

دادستانی آمریکا: شرکت هواوی چین در سرکوب معترضان ایرانی دست داشته...

در موارد اتهامی جدید همچنین شرکت هواوی به جاسوسی برای ربودن اطلاعات محرمانه تجاری از رقبای خود در آمریکا متهم شده است.

اروپا صادرات تجهیزات شنود تلفنی و اینترنتی به کشورهایی مثل جمهوری...

پارلمان اروپا قوانین جدیدی را برای کنترل بیشتر صادرات تجهیزات مربوط به شنود مکالمات تلفنی یا گفت‌وگوهای اینترنتی به تصویب رساند. این اقدام پارلمان...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه