خانه برچسب‌ها تجمع فرهنگیان

برچسب: تجمع فرهنگیان

آنهائی که از آدم ها انسان می سازند؛ به کمک شما...

آدم یک واژه عربی و به معنای ادامه دار است. یعنی موجودی که ادامه دهنده نسل بشر بر روی زمین می باشد. موجودی که...

در سیزدهم مهر سال جاری، قرار است چه اتفاقی رخ بدهد؟!

از چند هفته پیش تا کنون، تعدادی از ایرانیاران میهن پرست، فراخوان بسیار مهمی را، که از سوی فرهنگیان زحمتکش اعلام گردیده است؛ را...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه