خانه برچسب‌ها بی خرد

برچسب: بی خرد

” تلنگر ” بخش بیست و پنجم، آیا سرانجام قوم ”...

قوم " یأجوج و مأجوج " در کتاب آسمانی مسلمان ها قرآن!!  به کنایه از زردپوستان دنیا سخن می گوید؛ و معنای تحت اللفظی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه