خانه برچسب‌ها بهروز ریخته گران‌

برچسب: بهروز ریخته گران‌

حکم ۱۵ سال حبس ریخته گران قطعی شده است

وی در پاسخ به این سوال که چرا این افراد بیرون از زندان بودند؟ گفت: این حکم قطعی نشده بود.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه