خانه برچسب‌ها بختیار

برچسب: بختیار

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی...

هیتلر چون خمینی سال ها پیش از آنکه به قدرت برسد، آنچه را که بعدها میخواست انجام بدهد در "نبرد من" نوشت. درست همان...

بختیار: روحانیت در ایران به همه چیز کار دارد جز معنویت...

بازخوانی تاریخ؛ نقدیم به نسل جوان بیست ویکم بهمن١٣٥٧ شاپور بختیار امروز صبح در مجلس سنا حضور یافت و در سخنانی گفت که اغلب مخالفین مایل...

مهشید امیر شاهی: حتی یک نفر نیست از بختیار دفاع کند؟

مهشید امیرشاهی امروز هفدهم بهمن ١٣٥٧ در روزنامه آیندگان، مقاله ای به حمایت از شاپور بختیار چاپ شد. این تنها مقاله ای بود که...

بختیار: مبارزه می کنم، اگرچه قربانی دیکتاتوری جدید شوم

بازخوانی تاریخ؛ نقدیم به نسل جوان نوزدهم بهمن ١٣٥٧   بختیار اعلام کرد که در برابر هیتلر، فرانکو و محمد رضا شاه ایستادگی کرده و در برابر...

بختیار: آیت الله خمینی مرتجع و کهنه پرست است

بازخوانی تاریخ؛ تقدیم به نسل جوان بیستم بهمن ١٣٥٧ به نوشته روزنامه اطلاعات، شاپور بختیار نخست وزیر ایران در مصاحبه با روزنامه لوموند، ارتجاع و کهنه...

چهره ها و گفته ها؛ گلچنینی از سخنان شاپور بختیار با...

* من معتقد به یک نوع فاتالیزم نیستم، یعنی معتقد نیستم که آینده مملکت ما و سرنوشت ما تعیین شده، سرنوشت را باید ساخت...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه