خانه برچسب‌ها بازرسی کل کشور

برچسب: بازرسی کل کشور

اعلام جرم سازمان بازرسی علیه ۳ رئیس سابق فدراسیون فوتبال

پرونده مزبور در دست رسیدگی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه قرار دارد و تحقیقات آن هنوز به پایان نرسیده است.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه