خانه برچسب‌ها ایزدی ها

برچسب: ایزدی ها

به خاطر “نادیه ی ما”؛ آن روز مردی مُرد و زنی...

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) نگارش برای من ابعادی بس گونه گون داشته و دارد و هر بار...

ایزدیان باید بین استانی از کردستان، اقلیمی از عراق یا کشوری...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) ایزدیان با بیشترین تعداد نسل کشی در تاریخ...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه