خانه برچسب‌ها ایبیزا گیت

برچسب: ایبیزا گیت

دولت اتریش با رأی پارلمان سقوط کرد

به نظر می‌رسد این رسوایی که به زلزله سیاسی در اتریش انجامید با یک خانواده الیگارش روسی در پیوند باشد،

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه