خانه برچسب‌ها انقلاب سفید

برچسب: انقلاب سفید

« روز جهانی زن » ! بقلم بانو محترم مومنی روحی

همه ساله در روز هشتم ماه مارس برابر با ۱۸ ماه اسفند، به مناسبت گرامیداشت « روز جهانی زن » جشن ها...

در ششم بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی آزاد شدیم. و…….!!!! نوشتاری از بانو...

پیشینه تاریخی این روز خجسته و همواره افتخار آمیز تاریخی در ایرانزمین، از نظر هیچیک از ایرانیان میهن پرست، و آگاهان به...

۶ بهمن ۱۳۴۱؛ رفراندوم انقلاب شاه و ملت

شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی قوانین انقلاب شاه و مردم را بر اساس منشور شش ماده‌ای انقلاب سفید در کنگره کشاورزان در...

معنای اصلی « وعده سر خرمن » با تلاش دروغپردازان رژیم...

هرچند که سران جمهوری اشغالگر اسلامی، در چهار دهه اخیر که بر سرزمین ما استیلا یافته و به آن یورش معنوی آورده...

جمهوریخواهان می خواهند، اشتباه چهل سال پیش دموکرات ها را جبران...

یکم شهریور سال 1357 خورشیدی، مانند همیشه که به اتفاق چند تن از همفکرانی، که اعتقادی راسخ بر لوایح ششگانه انقلاب سپید شاه و...

از انقلاب تا انقلاب!

در ششم بهمن سال 1341 خورشیدی، لوایح ششگانه انقلاب سپید شاه و مردم، به وسیله اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر،  که مانند پدری دلسوز همه...

انقلاب شاه و مردم

در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی پادشاه ایران مصمم شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند، دکتر منوچهر اقبال...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه