خانه برچسب‌ها امر به معروف

برچسب: امر به معروف

بسیج و سپاه ضابطان امر به معروف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح حمایت از آمران به معروف مقررکردند برای نیروهای بسیج و سپاه به عنوان ضابطان اقدام...

امر به معروف زبانی، امر به معروف عملی !

در فرهنگ اصیل پارسی معمول این است، که دادن اندرز و پند به دیگران، از سوی کسانی صادر بشود، که دست کم میان سال...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه