خانه برچسب‌ها الیزابت رابینز

برچسب: الیزابت رابینز

پایان دوره ریاست ستاره درخشش بر بخش فارسی صدای آمریکا

الیزابت رابینز معاون‌کل صدای آمریکا با ارسال ایمیل کوتاهی به کارمندان بخش فارسی خبر از انتصاب لیلی سلطانی بعنوان کفیل بخش فارسی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه