خانه برچسب‌ها اقتصاد مردم

برچسب: اقتصاد مردم

آیا مسؤلان بی خرد و خودمحور رژیم آخوندی، از جیب مردم...

0
از آنجائی که: " سیر از گرسنه خبر ندارد و سواره از پیاده " ، خبر نداشتن سران دزد و بی مسؤلیت حکومت آکنده...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه