خانه برچسب‌ها افراد خودفروخته

برچسب: افراد خودفروخته

حماقت انسان را به کجا می برد.!!

0
بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند؛ شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ تیره بخت تر از آن ملتی که تاریخ...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه