خانه برچسب‌ها افراد خودفروخته

برچسب: افراد خودفروخته

حماقت انسان را به کجا می برد.!!

بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند؛ شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ تیره بخت تر از آن ملتی که تاریخ...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه