خانه برچسب‌ها اـ ماهان

برچسب: اـ ماهان

با آرزوی نوروز؛ سروده ای از اـ ماهان

بهاران آه بهاران گجسته ماند و خدایان بی عشق و ماندگی ماند ... ماند ماند ... ای نفرینِ خزان بر تو باد ای هرزِ لرزان و ای روزگارِ گرازان ای...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه