خانه برچسب‌ها اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی

برچسب: اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی

فردا ( بیست و ششم دیماه ) را دوست نمی داریم...

0
روز ننگین بیست و ششم دیماه ۱۳۵۷خورشیدی، که پادشاه تا به ابد جاویدمان، اعلاحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی، برای همیشه ایران را ترک نمود....

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه