خانه برچسب‌ها اسکار ۲۰۲۰

برچسب: اسکار ۲۰۲۰

نمایندگان ۴۰ کشور در جوایز اسکار مشخص شدند

سال گذشته در مجموع ۸۹ کشور فیلم‌ منتخب خود را برای رقابت در این شاخه از اسکار ارسال کردند.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه