خانه برچسب‌ها استعمار بریتانیا

برچسب: استعمار بریتانیا

پادشاه فقید: ما بحرین را در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) از استعمار...

داستان بحرین از آغاز تا رسیدنش به استقلال به کمک ایران و عضویتش در سازمان ملل متحد وام گرفته شده از تاربرگ فیسبوک دکتر پیروز...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه