خانه برچسب‌ها اداره فدرال امور مهاجرت و پناهجویی در آلمان

برچسب: اداره فدرال امور مهاجرت و پناهجویی در آلمان

افزایش بی‌سابقه پاسخ منفی به تقاضای پناهندگی ایرانی‌ها در آلمان

آمار منتشر شده از سوی اداره فدرال امور مهاجرت و پناهجویی آلمان از عدم پذیرش تقاضای پناهندگی اکثر ایرانی‌ها در این کشور حکایت دارد....

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه