خانه برچسب‌ها ابرسیاه چاله

برچسب: ابرسیاه چاله

۱۰ ابرسیاهچاله توسط یک ایستگاه تحقیقاتی در هلند رصد شد

اختروش نیز یک هسته فعال به شدت نورانی و دوردست است که وابسته به یک کهکشان جوان است. آنها در رده یک کلاس از اشیا به نام هسته کهکشانی فعال قرار دارند.

نخستین مولکول اکسیژن خارج از کهکشان راه شیری شناسایی شد

اختروش‌ها ابرسیاه‌چاله‌هایی هستند که گازهای بیش از حد داغ را به اطراف می‌پراکنند و موجب درخشش خیره کننده‌ای می‌شوند که از فاصله بسیار دور دیده می‌شود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه