خانه برچسب‌ها ابراهیم الاسعاف

برچسب: ابراهیم الاسعاف

عربستان خواستار ادامۀ فشارهای جهانی بر رژیم جمهوری اسلامی شد

جمهوری اسلامی اقدام جدید آمریکا را غیرقانونی خوانده و گفته است که در بارۀ تصمیم جدید واشنگتن با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی گفتگو خواهد کرد.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه