خانه برچسب‌ها آیت الله کاشانی

برچسب: آیت الله کاشانی

ملّی شدن نفت، جبهه ملّی ایران و دکتر مصدق در آئینه...

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب...

مناظره کاشانی و باوند دربارۀ مصدق و کودتا

آقاي کاشاني شما معتقديد آنچه در روز 28مرداد سال 1332 رخ داد، کودتا نبوده است و بر اين اعتقاد هستيد که شاه براساس قانون...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه