خانه برچسب‌ها آتاکاما ALMA

برچسب: آتاکاما ALMA

اندازه گیری درجه حرارت حلقه‌های اورانوس برای نخستین بار

این تصاویر توسط دو تلسکوپ بزرگ "آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما "(ALMA) و" تلسکوپوی‌ال‌تی" (VLT) در بیابان‌های شیلی ثبت شده‌اند.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه