چرا محمدرضا عارف باید به نفع حسن روحانی از صحنه انتخابات...

0
هشت روز به انتخابات مانده و در این آخرین روزها، برخی از دست اندرکاران رژیم منحط اسلامی، در صدد هستند تا به زور هم...

دیدگاههای نامزدهای انتخابات در دومین مناظره تلویزیونی آنها با موضوع “فرهنگ”!

0
کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان رژیم آخوندی، در روز چهارشنبه 15 خرداد 1392 خورشیدی، از ساعت چهار بعد از ظهر تا...

تحریمهای حکومت ها باید هوشمند بوده و در تضاد با منافع...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) در اين راستا خط لوله گاز ايران به پاكستان...

ملاحظاتی پیرامون برخی از نام ها و مناطق در ایران زمین

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) نگاه امنيتي و به خصوص نگاه امنيتي ديروز به...

زمین یا زمان در نبرد سوریه؟ نبردی با شرایط اسفنجی

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) در سوريه طرف هاي درگير دركي متفاوت از ميدان...

قرن بیست و یکم عصر مرگ ایدئولوژی ها انسانیت بدون ایدئولوژی

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) اگر قرن نوزدهم را قرن تولد ايدئولوژي ها و...

سیاستمداران، خاورمیانه جدید را دریابند؛ اجتناب از جنگی که پدر و...

  دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) ديديد كه كم توجهي در بهبود ملموس وضع آزادي...

فرمایشات روزهای کاندیداتوری، طفره رفتن های بعد از به هدف رسیدن!

0
از شروع شکل گیری انقلاب سیاه اسلامی در کشور ما، تا کنون ده دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردیده است؛ غیر از محمدعلی رجائی...

فدرالیسم در خاورمیانه از تهدید به فرصت

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) طرح مسائل كشورهاي خاورميانه امروز كه ملت هاي خاورميانه يك...

قوه قضائیه جمهوری ننگین اسلامی، می خواهد قانون سنگسار را اصلاح...

0
آیا در مورد تمسخرآمیز جلوه نمودن یک کار یا یک سخن بی محتوا، این ضرب المثل را شنیده اید که می گوید: " مرغ...