افزایش بی سابقه شمار مسلمانان در اروپا تا سال ۲۰۵۰ میلادی؛ بقلم فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
294

بر پایه بررسی یک مرکز پژوهشی آمریکایی، تا سال ۲۰۱۵ میلادی شمار مسلمانان اروپا درمجموع میان هفت تا چهارده در صد افزایش می یابد. افزایش جمعیت مسلمان در کشور های مختلف اروپا یکسان نیست.(Pew Research Center )این پژوهش را بر اساس آمار و اطلاعات اجتماعی با توجه به مسائل جمعیت شناسی و نظر سنجی، آنالیزکرده است.

روش بکار گرفته شده برای تخمین جمعیت مسلمان در کشور های اروپایی بر پایه سه سناریو محاسبه شده است.

بدون مهاجرت ( افزایش جمعیت مسلمان بر پایه زاد و ولد)
مهاجرت با روند متوسط و قانونی به اروپا ( مهاجرت کنترل شده)
مهاجرت شدید به اروپا ( هجوم مهاجرین)
سناریوی یکم، بدون مهاجرت مسلمانان به اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس تا سال ۲۰۵۰ میلادی

1_Zero_migration

شمار کل جمعیت مسلمان؛ (سی و شش میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) نفر خواهد بود و بطور متوسط (هفت و چهار دهم) درصد جمعیت کل اروپا را مسلمانان تشکیل خواهند داد.

در بالای این فهرست به ترتیب کشور های ؛ فرانسه، بریتانیا،آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک و سوئد جای دارند. فرانسه با ( هشت میلیون و ششصد هزار= دوازده و هفت دهم درصد ) در رده نخست جای گرفته است. نام کشور های اروپای مرکزی و شرقی نیز با آمار کمتری در این رده بندی دیده می شوند.

سناریوی دوم؛ مهاجرت متوسط و کنترل شده

2_Medium_migration

در سناریوی دوم،مهاجرت متوسط و کنترل شده ؛ شمار مسلمانان در اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس نسبت به سناریوی شماره یک؛ بدون مهاجرت، سه و هشت دهم درصد افزایش می‌یابد، بنابراین یک افزایش بیش از بیست و دومیلیون تن پیش‌بینی می‌شود و کل جمعیت مسلمان دراین بخش از از اروپا به ( پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تن خواهد رسید. در این سناریو، بریتانیا با بیش از سیزده میلیون مسلمان که شانزده و هفت درصد جمعیت این کشور را تشکیل خواهند داد، در بالای رده بندی قرار خواهد گرفت و به ترتیب کشور های ؛ فرانسه، آلمان،ایتالیا، اسپانیا، سوئد، هلند، بلژیک و سوئیس در راًس این فهرست جای خواهند داشت.

در این سناریو در دیگر کشور های اروپای مرکزی و شرقی نیز افزایش قابل توجهی در جمعیت مسلمان این کشور ها دیده می شود.

سناریوی سوم مهاجرت شدید و غیر قابل کنترل ( هجوم مهاجرین)

3_Hight_migration

در سناریوی سوم، جمعیت مسلمان افزایش بی سابقه ای خواهد یافت تا حدی که موجب نگرانی مقامات کشور های اروپایی را فراهم خواهد کرد و در ساختار سیاسی – اجتماعی این کشور ها تاًثیر گذار خواهد بود.

در این سناریو پیش‌بینی می‌شود جمعیت مسلمانان اروپا به ( هفتاد و پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار تن) برسد و در نتیجه چهارده درصد کل جمعیت اروپا بطور متوسط از مسلمانان تشکیل شود. در این فهرست کشور آلمان با بیش از هفده میلیون مسلمان د ربالای فهرست جای خواهد گرفت و در نتیجه نزدیک به بیست درصد مردم این کشوررا مسلمانان تشکیل خواهند داد. به دنبال آلمان نام کشور های ؛ بریتانیا، فرانسه، ایتالیا،سوئد، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس و دانمارک دیده می شوند.

در این رده بندی کشور سوئد با ( چهار میلیون و چهار صد و پنجاه ) هزار مسلمان با بیش از (سی ) درصد کل جمعیت کشور در موقعیت حساسی قرار خواهد گرفت.

مقایسه جمعیت مسلمان و غیر مسلمان

4_Non_Muslims

در نمودار بالا بر مبنای آمار سال ۲۰۱۰ میلادی جمعیت مسلمان اروپا ( نوزده و نیم میلیون) تن بوده است ولی تا سال ۲۰۱۶ میلادی این جمعیت بیش از شش میلیون افزایش یافته و به ( بیست و پنج و هشتصد) هزارتن رسیده است. در حالیکه جمعیت غیر مسلمان کشور های اروپا میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ ، دویست هزار تن کاهش داشته است.

افزایش مهاجرت به اروپا با پیدایش گروه‌های اسلامی تند رو و در پی وقوع جنگ‌ در لیبی و منطقه خاورمیانه؛ سوریه و عراق می‌باشد.

مردم سوریه و هند در بالای فهرست ده کشوری می باشند که برای مهاجرت به اروپا می‌آیند

5_Country

در بخش یکم نمودار زیر، ایران با ( دویست و بیست) هزار مهاجر و پناهنده در رده هشتم این فهرست جای دارد و (نود و هفت ) در صد مهاجرین ایرانی مسلمان هستند.در این رده بندی شمار مهاجرین و پناهندگان با هم در نظر گرفته شده است. در این فهرست صد در صد مهاجرین مراکشی مسلمان می‌باشند و پس از مراکش و ایران، مهاجرین سوریه با نود و یک درصد مسلمان جای دارند.

دربخش میانی نمودار بالا، ایران با (پنجاه هزار ) متقاضی پناهندگی در جایگاه ششم متقاضیان پناهندگی به اروپا جای دارد.

در بالای این فهرست مردم سوریه ، افغانستان و عراق جای دارند.

در بخش پایین، ایران با ( صد و هفتاد ) هزار تن ، نهمین کشوری است که مردم آن برای مهاجرت به اروپا به راه‌ های قانونی متوسل می شوند. ایالات متحده آمریکا با ( دویست و چهل) هزار تن مهاجر قانونی د ررده چهارم این نمودار قرار دارد.

یکم دسامبر ۲۰۱۷