۵۰ نماینده مجلس جمهوری اسلامی به ظریف تذکر دادند

0
119

بیش از ۵۰ نماینده مجلس طی تذکری خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه او را متهم به “وادادگی” در برابر تجهیزات نظامی قدرتهای جهانی و کوچک پنداشتن قدرت نظامی جمهوری اسلامی  کردند.

ظریف هفته گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفت: “آیا آمریکا که می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیتسم دفاعی ما میترسد؟”

ظریف روز سوم دسامبر به دانشگاه تهران رفت تا از توافقنامه اتمی ایران با قدرتهای جهانی دفاع کند. او در پاسخ به این پرسش که “جمهوری اسلامی  در مذاکرات ژنو، چه داده و چه گرفته است؟” گفت که جمهوری اسلامی  در پی دستیابی به سلاح اتمی نیست، زیرا این سلاح نمیتواند برای جمهوری اسلامی  قدرت “بازدارندگی” در مقابل تهدیدهای اسرائیل و آمریکا ایجاد کند.

این سخنان ظریف با واکنش شدید جناحهای تندروی داخل حاکمیت جمهوری اسلامی  روبرو شد، و حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد ظریف را بخاطر این سخنان “نفهم” خطاب کرد.

۵۰ نفر از نمایندگان مجلس هم روز یکشنبه در تذکر با ظریف گفتند: “سیستم دفاعی جمهوری اسلامی …از پیشرفتهای چشمگیر نظامی و صنعتی است که پس از ۳۵ سال تلاش به دست آمده است.”

به گزارش العربیه؛ آنها گفتند: “متاسفانه این سخنان آقای ظریف بجای بازدارندگی، دشمنان جمهوری اسلامی  را برای تحرکات نظامی علیه ملت ما تحریک می کند.”