بهترین صداهای ماندگار دردنیای انیمیشن را بشناسید..

0
363

ببر، میمون و مورچه به خودی خود در یک انیمیشن جذابیتی ندارند بلکه صداهای ماندگار آنهاست که از آنها کاراکترهای به یاد ماندنی خلق کرده است.

 به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از سینما خبر؛ آنچه درباره کاراکترهای حیوانی جالب به نظر می رسد در وهله اول شخصیت پردازی و پس از آن صداپیشه ای است که به آن روح می دهد. ببر، میمون و مورچه به خودی خود در یک انیمیشن جذابیتی ندارند بلکه صداهای ماندگار آنهاست که از آنها کاراکترهای به یاد ماندنی خلق کرده است.

نمونه بهترین صداهای ماندگار در دنیای انیمیشن را در زیز بخوانید.