۲ گاف در بنر ۲ متری افتتاحیه ای در مینودشت!

0
294

این بنر در مراسم کشت نهال مثمر در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی شیب دار شهرستان مینودشت نصب شده بود.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از مینوخبر ، در این بنر کلمه «مثمر» و «اراضی» به اشتباه «مسمر» و «ارازی» درج شده بود.