۱۶ میلیون و۷۱۶ هزار و ۹۳۷ رای ماخوذه :ادامه پیشتازی روحانی..

0
256

جدیدترین نتایج شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد.

به گزارش ایسنا،بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور جدیدترین نتایج اعلام شده تا ساعت ۱۴ ظهر به این شرح است:

کل آرای ماخوذه: ۱۶ میلیون و۷۱۶ هزار و ۹۳۷ رای

کل آرای صحیح: ۱۶ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۳۹۲ رای

en10

جدیدترین نتایج شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب میزان آرا بدین شرح است:

۱- حسن روحانی ۸میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۳۰ رای

۲- محمدباقر قالیباف۲ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۸۳رای

۳– محسن رضایی۲ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۳۳۰رای

۴سعید جلیلی۱ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۴۶۲رای

۵- علی‌اکبر ولایتی ۹۷۷ هزار و ۷۶۵ رای

۶- سیدمحمد غرضی ۱۹۶ هزار و ۹۲۲ رای