۱۰۰ سازمان حقوق بشری تاثیر منفی حکم دیوان عالی آمریکا بر بدهی آرژانتین را محکوم کردند

0
142

۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴

(۸ مرداد ۱۳۹۳)

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و ۱۰۰ سازمان حقوق بشری از سراسر جهان با امضای نامه ای که سازمان عضو فدراسیون در آرژانتین، مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS)، تنظیم کرده بود، تاثیر منفی تصمیم دیوان عالی آمریکا در ردّ درخواست استیناف مربوط به بدهی های دولتی آرژانتین را محکوم کردند.

تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد عدم رسیدگی به این پرونده باعث تایید حکم دادگاه پایین تر در مورد اجبار آرژانتین به پرداخت بدهی به طلبکاران موسوم به «صندوق های لاشخور صفت» می شود. این صندوق ها اوراق قرضه دولتی آرژانتین را پس از عدم پرداخت بدهی در گذشته خریده بودند اما توافق های تعدیل ساختار در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ را نپذیرفته بودند. این تصمیم می تواند یک بار دیگر باعث ناتوانی آرژانتین از پرداخت شود و بر توانایی آن به رعایت و حفاظت از حقوق بشر و تحقق آن تاثیر منفی خواهد گذاشت.

سازمان های امضا کننده هشدار دادند که درگیری بر سر بدهی های دولتی بین آرژانتین، صندوق های لاشخور صفت و نظام قضایی ایالات متحده امریکا را نباید موردی منفرد تلقی کرد. این مورد نمایانگر مشکلی جهانی است که بر اجرای موثر حقوق بشر تاثیر می گذارد.

مورد کنونی ضرورت ایجاد توازن بین منافع طلبکاران و بدهکاران را نشان می دهد به نحوی که دولت ها بتوانند به تعهد حفاظت و تحقق حقوق بشر خود احترام بگذارند. به تشخیص سازمان ملل: «تمام استراتژی های بدهی خارجی را باید طوری طراحی کرد که مانع بهبود در شرایط ضامن بهره مندی از حقوق بشر نشوند و نیز روش اداره آنها باید دستیابی کشورهای بدهکار به سطح مناسب رشد لازم برای تحقق ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و الزام های توسعه آنها، و نیز تحقق تعهدهای حقوق بشری آنها را تضمین کند.» دیوان عالی آمریکا از پایبندی به این اصل کوتاهی کرده است.