۱۰ عکس نایاب از اشغال ایران در جنگ جهانی اول

0
476
پهلو گرفتن کشتی انگلیسی ها در آبادان در سال 1915

۹۸ سال پیش در چنین روزهایی یعنی در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ پس از آنکه آلمان مجبور به پذیرش شرایط متفقین برای ترک مخاصمه شد اولین جنگ ویرانگر جهان به پایان رسید؛ نبردی که با وجود بی طرفی ایران بین هشت تا ده میلیون نفر از مردم سرزمینمان را به کام مرگ فرستاد.

 در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ پس از آنکه “آرشیدوک فرانتس فردیناند” ولیعهد امپراتوری اتریش – مجارستان در سارایوو بوسنی ترور شد این کشور به صربستان اعلان جنگ کرد و چیزی نگذشت که صف بندی کشورهای قدرتمند در برابر هم آغاز شد.

در جریان این جنگ امپراتوری عثمانی و بلغارستان به امپراتوری‌های مرکزی یعنی آلمان، اتریش و مجارستان پیوستند و متفقین شامل بلژیک، انگلیس، فرانسه، مونته نگرو، روسیه و صربستاننیز مورد حمایت ژاپن، ایتالیا، پرتغال، رومانی، ایالت متحد آمریکا، یونان و برزیل قرار گرفتند. به عبارت دیگر، اعضای اتفاق سه گانه انگلیس، فرانسه و روسیه و اتحاد سه گانه آلمان، اتریش و ایتالیا به یکدیگر اعلان جنگ کردند.

اگرچه دولت ضعیف مشروطه در عهد احمد شاه قاجار از ابتدا اعلان بی طرفی کرد اما آتش این جنگ از دامان ایران دور نماند و چندی نگذشت که بی طرفی ایران از سوی کشورهای درگیر نقض شد و کشور از شمال و جنوب تحت اشغال درآمد.

ارتش انگلیس پس از آنکه از جنوب وارد کشور شد اقدام به خرید آذوقهٔ مردم ایران ایران کرد و این آغاز قحطی شد که نزدی به نیمی از جمعیت ۲۰ میلیونی ایران را در خطر مرگ قرار داد. از سوی دیگر سپاه روسیه نیز پیشروی خود را از شمال آغاز کرد و تا دروازه های تهران پیش رفت اما در نهایت از انقراض سلطنت قاجار منصرف شد.

اشغال ایران خصوصا در جنوب با مقاومت جنبش های مردمی همراه شد و چهره هایی چون “زایر خضرخان اهرمی (تنگستانی)” ملقب به امیر اسلام حاکم تنگستان، “شیخ حسین خان چاه کوتاهی، “رئیس علی دلواری” و “خالو حسین بردخونی”، “صولت الدوله قشقایی”، “هایناصر دیوان کازرونی” و “آیت الله سید عبدالحسین لاری” علیه قوای اشغالگر قیام کردند.

به گزارش فرادید؛ در سالگرد پایان جنگ جهانی اول فرادید ده عکس نایاب از ایران تحت اشغال را منتشر می کند که عمدتا مربوط به مناطق تحت تصرف قوای انگلیسی “ژنرال دانسترویل” می شود؛ این فرمانده انگلیسی ماموریت داشت پس از عبور نیروها از کرمانشاه، همدان، قزوین و رشت از راه دریای خزر خود را به باکو برساند و جلوی نفوذ آلمان و امپراتوری عثمانی در این منطقه را بگیرد.

پهلو گرفتن کشتی انگلیسی ها در آبادان در سال 1915
پهلو گرفتن کشتی انگلیسی ها در آبادان در سال ۱۹۱۵
THE DUNSTERFORCE, 1917 - 1919
افسر انگلیسی در حال آموزش نیروهای به خدمت گرفته شده در قوای ژنرال “دانسترویل”
THE DUNSTERFORCE, 1917 - 1919
نیروهای بومی از قبایل و روستاها در همدان به قوای ژنرال “دانسترویل” انگلیسی پیوسته اند.
THE DUNSTERFORCE, 1917 - 1919
قوای ژنرال “دانسترویل” با الاغ از نزدیکی “منجیل” عبور می کنند.
THE SERVICE OF THE 9TH BATTALION, ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENT IN
سرباز انگلیسی در یکی از مناطق جنوبی ایران با یک کودک بازی می کند.
THE SERVICE OF THE 9TH BATTALION, ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENT IN
افسران گردان نهم پیاده نظام سلطنتی هنگ “وارویکشیر” در حال استراحت جایی در غرب ایران
THE MESOPOTAMIAN CAMPAIGN, 1916-1918
دو سرباز لر در لرستان. سال ۱۹۱۷
THE SERVICE OF THE 9TH BATTALION, ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENT IN
عکسی از یکی از افسران گردان نهم سلطنتی انگلیس، هنگ “وارویکشیر”
THE SERVICE OF THE 9TH BATTALION, ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENT IN
مرد مس کوب در کارگاه خود، جایی در ایران
یکی از میادین اصلی شهر مشهد در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول