​زندانیان بهایی به روایت آمار در ایران در سال ۲۰۱۴

0
141

به گزارش جامعه جهانی بهایی‌ها مستقر در سازمان ملل متحد دفتر ژنو سوییس، آخرین لیست کامل از زندانیان بهایی محبوس در زندان‌های ایران، تعداد ۱۰۰ نفر از باورمندان و فعالین دین بهایی به حکم‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «نه تنها در وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ تغییری حاصل نشده است؛ بلکه آزار و اذیت بهاییان به طور سیستماتیک از طرف حکومت بیش‌تر شده و نه تنها اجازه فعالیت حتی اجازه انجام مراسم مذهبی در منزل شخصی به آنها داده نمی‌شود.»

این گزارش ارسالی به خبرنامه ملّی ایرانیان، همچنین می‌افزاید: «بهاییان در ایران هیچ‌گونه مصونیتی در برابر قوانین حکومت اسلامی ندارند و به مجازات‌های سنگین محکم می‌شوند. دولت به صورت مستقیم جهت انتشار تفکر منفی و نفرت‌پراکنی از بهاییان و جامعه‌های عقیدتی اقدام می‌کند. این در حالی است که بهاییان در ایران از حق تحصیل محروم هستند.»

این آمار جهت ارایه به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دیدبانان و گزارشگران نقض حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

این نسخه شامل نام و نام خانوادگی زندانی، تاریخ تولد، جرم، تاریخ بازداشت، جنسیت، تعداد فرزند، وضعیت تاهل، نام زندان، نام بند، تاریخ ورود به زندان، تاریخ حکم دادگاه (بیشتر این زندانیان بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه در زندان نکهداری می‌شوند)، مدت زمان نگهداری در زندان، اتهام بازداشت و سن و سال زندانی است.

نسخه‌ی کامل این لیست به زبان انگلیسی که توسط کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در اختیار خبرنامه ملّی ایرانیان قرار گرفته که به صورت نسخه متنی “پی.دی.اف” در آدرس لینک زیر می‌توانید دریافت کنید.

https://drive.google.com/file/d/0B2mhvq_FZf0-a2Q4UlIyVVdibVU/view