۷ اخطار در ۳ سال گذشته به مالکین ساختمان پلاسکو داده شد

0
283

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ۳ سال اخیر ۷ اخطاریه به ساختمان پلاسکو داده شده است و دیگر ساختمان های مجاور از جمله آلومینیوم و علاءالدین نیز با مشکل فرسودگی مواجه هستند.
محسن پیرهادی در گفت وگو با فارس درباره حادثه ریزش ساختمان پلاسکو که امروز اتفاق افتاد، اظهارداشت: این اولین ساختمان بلندمرتبه ایران است که ۵۷۰ مغازه و ۳۳ هزار متر بنا داشته است.

وی افزود: در طبقه همکف ۱۴ باب مغازه و یک بانک وجود داشته است.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: شهرداری تهران در ۳ سال گذشته ۷ اخطار به مالکین و دیگر دستگاه های زیرمجموعه داده است که رونوشت آن به فرمانداری، وزارت کار، وزارت کشور و دیگر دستگاه ها ارسال شده است.

پیرهادی اظهارداشت: این اخطاریه ها برای رعایت ایمنی بوده که لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه در قسمت اول، مالک ساختمان باید این اخطاریه ها را جدی می گرفت و نسبت به ایمن سازی های لازم اقدام می کرد افزود: ساختمانی که ۱۵ طبقه است هنگامی که آتش سوزی در آن اتفاق می افتد امکان خاموش شدن آن بسیار سخت است و باید در دقایق اولیه آتش توسط دستگاه های ایمنی ساختمان اطفاء شود و با حضور آتش نشانان نسبت به اطفاء حریق، تکمیلی تر اقدام شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالکین ساختمان پلاسکو اخطاریه های شهرداری را جدی نگرفتند و موجب این حادثه شد.

وی افزود: ۴۵ درصد ساختمان های بزرگ شهر تهران اخطاریه آتش نشانی دارند ولی هنگامی که به نکات ایمنی توجه نمی کنند ۲۰ نفر از جوانان و پرسنل آتش نشانی در این حادثه جان خود را از دست دادند.

پیرهادی بیان داشت: در محدوده ساختمان پلاسکو، ساختمان آلومینیوم و علاالدین نیز با چنین مشکلی مواجه هستند و اگر اخطاریه ها را جدی نگیریم هر روز با مشکلات جدید تری مواجه می شویم.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه ساختمان پلاسکو دارای ۳ طبقه تجاری و مابقی آن تولیدی بوده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تصمیمات لازم را درخصوص این ساختمان اتخاذ می کرد.