۷۵درصد روغن نباتی، پالم است

0
213

مشاورر وزير جهاد کشاورزی گفت: ۷۵ درصد روغن نباتی پالم است.

مهاجرمشاور وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح افزايش توليد دانه‌هاي روغني شامگاه در اظهاراتي تکان دهنده در گفتگوي ويژه خبري درباره کيفيت روغن هاي توليدي درکشور گفت: در کشور روغني که در اختيار مصرف کننده قرار مي گيرد از کيفيت لازم برخوردار نيست.

 وي با بيان اينکه واردات دانه هاي روغني ربطي به جناح خاص و يا دولت خاصي ندارد،گفت: واردکننده ها کارخانجات روغن را در اختيار دارند و سود خود را بيشتر از طريق واردات به دست مي آورند و در حقيقت برخي اوقات کارخانه هاي آنها تعطيل است.

وي با اشاره به واردات ۴ ميليارد دلاري دانه هاي روغني اضافه کرد: بسياري در پي اين سود هستيم و اين ربطي به دولت ها ندارد زيرا مصرف سرانه روغن در کشور از حدود ۲ کيلوگرم در سال ۱۳۴۰ به بيش از ۲۰ کيلوگرم رسيده است .

به گزارش تسنیم، مهاجر اضافه کرد: کساني که دانه هاي روغني را وارد مي کنند صاحبان کارخانجات روغن نباتي و روغن کشي هستند و اين ظاهر است و در باطن اين است که واردکننده ها اين کارخانجات را در اختيار دارند و سود خود را بيشتر از طريق واردات به دست مي آورند و در حقيقت برخي اوقات کارخانه هاي آنها تعطيل است.