۲ جوانی زندانی در زندان زاهدان در آستانه اجرای حکم ضدبشری اعدام

0
245

زندانی یونس جمشید زهی  متولد ۱۳۶۷ در دی ماه  ۱۳۹۲ به منظور اثبات بی گناهی خویش خود را  به نیروی انتظامی  معرفی نمود اما او بازداشت و پس از آن به وی اتهام مشارکت در قتل داده و به هر دوی آنها حکم اعدام می دهند و اخیرا حکم آنها به تایید دیوان عالی ولی فقیه در آمده است .

زندانی یونس جمشید زهی  در آستانه اجرای حکم ضدبشری اعدام قرار گرفته است و هر زمان حکم ضد بشری اعدام در حق وی به اجرا در خواهد آمد. بنابه به گفته این زندانی  او بی گناه است و ماموران از بی گناهی وی مطلع هستند ولی با این حال قصد اجرای حکم وی را دارند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، او از مراجع حقوق بشری و تمامی انسانهای انسان دوست خواهان دفاع از وی برای نجات جانش است.