۲۰ نفر از مدیران میانی دولت احمدی نژاد در ارتباط با تخلفات مالی بازداشت شدند

0
134

وزیر اطلاعات از بازداشت ۲۰ نفر از مدیران میانی دولت سابق در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داد و گفت: این تخلفات مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱است که از اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شدیم و آن را کشف کردیم.

سید «محمود علوی» عصر دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سیاست وزارت اطلاعات این نیست که هر موردی را که کشف می کند بلافاصله آن را رسانه ای کند چرا که خیلی از موارد نیاز به رسانه ای کردن ندارد و مهم ، برخورد با تخلفات است.

 وزیر اطلاعات تاکید کرد: گاهی رسانه ای کردن برخی موارد به جای اثر مثبت ، اثر منفی بر فرآیند سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی می گذارد.

  علوی با اشاره به این پرونده تخلفات مالی در دولت گذشته، گفت: این مورد در جلساتی از جمله جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است.

 وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته متوجه این اشکال شدیم که همچنان ادامه داشت و آن را کشف و اشراف اطلاعاتی روی آن پیدا کردیم و نفرات آن شناسایی شدند.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: ۲۰ نفر در این زمینه بازداشت شدند که در حال حاضر تنها سه نفر از آنان در بازداشت هستند و ۳۰ نفر نیز برای مصاحبه دعوت شده اند تا نقش و میزان تاثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.

علوی تصریح کرد: تا کنون عمده آنچه از بیت المال مورد تعدی قرار گرفته بوده را به بیت المال برگرداندیم و در حال بازگرداندن آن مقدار کم باقی مانده، هستیم.

 وی افزود: در این مسئله وزارت اطلاعات با تدبیر، اقدام کرد و با ظرافت، کار اطلاعاتی را انجام داد و توانست با تعقل با قضیه برخورد کند.

وزیر اطلاعات اظهارداشت: رسانه ای کردن این گونه موضوعات، ذهنیت مردم را دچار آسیب می کند، به خصوص اینکه موضوعی مربوط به سال های قبل باشد و در حال حاضر وقتی مطرح می شود ممکن است مردم تصور کنند که این مربوط به زمان حال است و نسبت به مسوولین حال بی اعتماد شوند.

 وزیر اطلاعات ادامه داد: همچنین اگر تصریح شود که مربوط به دولت گذشته است، عده ای آن را حمل بر سیاه نمایی می کنند لذا وزارت اطلاعات در این موارد ترجیح می دهد از رسانه ای شدن آن خودداری کند.

علوی گفت: بنابراین ما عاقلانه ترین راه را در این می بینیم که با نفس خلاف و تخلف برخورد شود اما روی رسانه ای کردن آن زیاد تاکیدی نداریم.

 وی با تاکید بر اینکه ما با هرگونه فساد اقتصادی توسط هر کس و هر رده ای بدون مسامحه برخورد می کنیم، اظهارداشت: با اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات، هیچ فسادی از دیدگان نافذ سربازان گمنام پنهان نمی ماند.