۲۰ سیاره فرازمینی با احتمال وجود حیات رصد شدند

0
177

جدیدترین تحلیل اطلاعات تلسکوپ کپلر نشان دهنده ۲۰ سیاره فرازمینی با احتمال وجود حیات در آنهاست.

جدیدترین تحلیل از اطلاعات مربوط به تلسکوپ ناسا نشان دهنده وجود ۲۰سیاره فرازمینی است که احتمالا در آنها حیات وجود دارد. تحلیل جدید شامل چند سیاره است که دور ستاره هایی مشابه خورشید مدار می زنند.

یکی از این سیاره ها KOI-۷۹۲۳.۱ است که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است. سیاره مذکور  ۹۷ درصد اندازه زمین است اما هوای سردتری دارد.

به گفته محققان مدار این سیاره دور ستاره اش معادل  ۳۹۵ روز زمینی است. دلیل سردی آب وهوای آن نیز فاصله از ستاره است و البته باید توجه داشت که این ستاره نسبت به خورشید گرمای کمتری دارد.

اما به هرحال به تحقیقات بیشتری نیاز است تا این یافته ها تایید شوند. این تحقیق به وسیله ابزاری جدید به نام Robovetterانجام شده که به طور خودکار اطلاعات کپلر را تحلیل می کند.

به گزارش مهر به نقل از ناسا، در این تحقیق  ۸۰۵۴ سیاره مورد بررسی قرار گرفته که ۴۰۴۳ آنها دارای مداری با مدت ۰.۲۵ تا ۶۳۲ روز هستند. همچنین در آن به ۲۱۹ سیاره جدید اشاره شده که دو مورد آنها(KOI-۸۲.۰۶ and KOI-۲۹۲۶.۰۵)  در منظومه های چند سیاره ای قرار دارند و ۱۰ مورد نیز دارای مناطقی قابل حیات هستند.