۱ زن و ۱۰ مرد در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند

0
108

روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در یک اعدام گروهی و ضد بشری در زندان گوهردشت کرج۱۱ زندانی به دار آویخته شدند.

این ۱۰ زندانی روز جمعه از زندان قزل حصار کرج همراه با ۱ زن احتمالا از زندان قرچک ورامین جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

اسامی تعدادی از اعدام شده ها که سنین آنها بین ۲۹ تا ۴۳ سال می باشد به قرار زیر است :

۱ـ نورالدین قیطاسی ۳۳ ساله از سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار وی مدت ۴ سال در زندان بسر برد.

۲ـ جعفر اربابی ۲۹ ساله از سالن ۲ واحد ۲، وی به مدت ۴ سال زندانی بود.

۳ـ محمد جعفر رمضان زاده ۴۳ ساله از سالن ۲ واحد ۲ .وی به مدت ۳ سال در زندان بسر برد.

۴ـ صلاح الدین تمامی ۳۰ ساله از سالن ۱ واحد ۲ زندان وی به مدت ۳ سال در زندان بسر برد.

۵ـ حمید قبادی

در حالی گروه گروه جوانان ایرانی تحت عنوان مصرف و یا داشتن مواد مخدر اعدام می شوند که ولی فقیه آخوند علی خامنه ای خود مصرف کننده و معتاد به تریاک است. هدف از این اعدام های قرون وسطایی پیشگیری از اعتراضات مردمی و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، اعدامهای گروهی را که بصورت پیوسته در زندانهای مختلف ایران توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای صورت می گیرد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام ها در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه بین المللی کیفری است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰اردیبهشت ۹۳ برابر با ۱۰ می ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل