۱۸ قطعه از آثار ابوالحسن صبا در کتاب «کاروان صبا» منتشر شد

0
201

چاپ چهارم «کاروان صبا» با رویکرد قطعات ماندگار استاد صبا برای سه تار عرضه شده است.

به گزارش از خبرگزاری های درون مرزی، ابوالحسن صبا (۱۲۸۱-۱۳۳۶) موسیقی دان بزرگ و نوازندۀ چیره دست معاصر در نوازندگی چند ساز استاد بود. از جمله تألیفات او می توان جزوه آموزشی ویولن، چهار جزوه برای سنتور، و یک جزوه برای تار و سه تار را نام برد. در جزوات آموزشی ویولن استاد صبا، قطعات بسیار زیبایی درج است که با انتقال برای سه تار می توان از آنها استفاده کرد.

کتاب حاضر منتخبی است از این آثار که برای سه تار تنظیم شده است و در شیوه نگارش و به نت درآوردن قطعات موسیقی آنها فهرستی متشکل از علائم و نشانه ها تهیه کرده و با به کار بردن آنها ظرائف و حالت ها را به ساختمان اصلی ملودی وارد کرده اند، به ‌نحوی که اگر ملودی بدون این علائم اجرا شود، چارچوب اصلی قطعه باقی می ماند. هجده قطعه این کتاب با اجرای قطعات در نوار “کاروان صبا” مطابقت دارد.

«کاروان صبا» با گرداوری تنظیم برای سه تار از مسعود شعاری در قطع رحلی در انتشارات سروش منتشر شده است.