۱۵ هزار کارتن خواب در تهران(به همراه تصاویر)

0
378

تهران ۱۵ هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است که گرمخانه های پایتخت تنها گنجایش میزبانی از ۳ هزار بی‌خانمان را دارند. سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به صورت ۲۴ ساعته در حال جمع‌آوری آنهاست.

درشهری که آسمان خراشها بلند و امکانات هر روز بهتر از دیروزش به آرزویی برای ساکنان شهرهای مجاور تبدیل شده هر بیننده ای برخوردار و بی‌برخوردار و خیره می‌کنه آدمهایی هم هستند که ظاهر مغشوش و نازیبایی آنها بهانه‌ای برای خیرگی و آرزو جهت دوری از این موقعیت شده اما از تاثیر چگونگی نفوذ آسیب‌های اجتماعی با این افراد و سهم جامعه در وضعیت امروزشان هم که بگوییم باید پرسید چرا به رغم تلاشهای هر روزه جهت زشتی زدایی دیوارها و لکهای خیابان و کوچه‌ها فکری جهت زشتی زدایی این پدیده نازیبای اجتماعی که مثل باکتری هر روز در حال افزایش نشده و رها کردن این افراد به حال خود تنهای افزایش آسیبهای اجتماعی را به دنبال داشته است.

به گزارش تسنیم؛ اما رقم ۱۵ هزار نفری کارتن‌خوابهای تهران آخرین آماری بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی توسط شهردار تهران عنوان شد اما از چرایی افزایش این آمار نسبت به سالهای گذشته که بگذریم ان چه بیش از هر چیز به میزان نگرانی امروز در خصوص این افراد می‌افزاید پذیرش حداکثری چهارهزار نفری کارتن خواب و افراد بی‌خانمان تهران است که به نوعی مهر تایید بر این واقعیت دردناک است که حداقل ۱۰ هزار نفر از کارتن خوابهای تهران در سردترین شبهای سال و در شرایطی که بزرگترین دغدغه و توصیه دولت پایین کشیدن شعله های بخاری و صرفه‌جویی مصرف انرژی است بی‌خانمان را در واقعی‌ترین شرایط تجربه کرده و حتی از آرزوی سپری کردن یک شب در گرمخانه بدورند وضعیتی که اگر تا دیروز غفلت خانواده و حضور دوستان ناباب و اشتباه خود فرد مهمترین عامل سقوط او به چاه تباهی و خسران بود و امروز رهایی آنان نتیجه بدتری را رقم زده است.

عکاس های حامد ملک پور