۱۳۷ کارگردان ایرانی خواستار تبرئه کیوان کریمی شدند

0
144

۱۳۷ کارگردان ایرانی در نامه ای از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواستند کیوان کریمی، کارگردان ۳۰ که اخیراً به ۶ سال حبس و ۲۲۴ ضربه شلاق محکوم شد، تبرئه کند.

آقای کریمی در دادگاه انقلاب اسلامی به توهین به مقدسات در فیلم “نوشتن بر شهر” متهم و مجرم شناخته شد.

این فیلم درباره شعارهای سیاسی نوشته شده روی دیوارها در خیابان های تهران است.

آقای کریمی در حال حاضر آزاد است زیرا پروندۀ قضایی او در مرحلۀ استیناف قرار دارد ولی اگر هفته آینده در دادگاه تجدید نظر نیز گناهکار شناخته شود احکام صادره در مورد او اجرا خواهد شد. 

به گزارش صدای آمریکا؛ کارگردانان ایرانی در نامه شان ضمن ابراز شوک و ناباوری خواستار آن شده اند که عدالت در دادگاه تجدید نظر اجرا شود.