یک پناهجو در محل اقامت پناهجویان به ضرب چاقو کشته شد

0
119

حدود ساعت ۵ صبحِ امروز، یک مرد در محل اقامت پناهجویان در شمال لیندسبری با چاقو موردحمله قرار گرفت و سپس درگذشت.
ضربه چاقو به گردن این پناهجو اصابت کرده بود که پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گفته سخنگوی مطبوعاتی پلیس اوره برو،  پلیس به سه نفر مظنون است که در ابتدا توانسته دو نفر از آنها را دستگیر کند ولی نفر سوم متواری شد. پلیس تمامی منطقه را به کمک سگ‌های پلیس جستجو کرد. در نهایت فرد متواری ساعت ۱۰:۳۰ در لیندِسبری، از سوی پلیس بازداشت شد.
به گزارش رادیو سراسری سوئد، تمامی افرادی که در این جریان دست داشتند در محل اقامت پناهجویان، ساکن بودند.  مردان متهم دستگیرشده در محدوده سنی ۳۰ سال هستند.