یک مدرسه اسلامی در کانادا تعطیل شد

0
136

دولت کانادا یک مدرسه آموزش های اسلامی پاکستان دراین کشوررا تعطیل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شعبه مدرسه اسلامی پاکستانی “الهدی” روز سه شنبه، دیروز، درپی انتشارگزارش هایی مبنی برتلاش چهاردختراین مدرسه برای پیوستن به صفوف داعش به طور موقت تعطیل شد. الهدی از معروفترین موسسات آموزش اسلامی درپاکستان به شمار می رود.
“عُمران حق” مدیراین مدرسه اسلامی درغرب تورنتو که جامعه پاکستانی ها اغلب ساکن آن هستند برروسی صفحه اینترنتی مدرسه خبرداد که مدرسه روز چهارشنبه، نهم دسامبر، تعطیل خواهد بود.
به نوشته روزنامه “تورنتو استار”  به منظور محافظت از دانش آموزان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته زنی که به همراه همسرش چهارده نفر را درکالیفرنیا به قتل رساند، درپاکستان درهمین تاسیسات مذهبی الهدی درس خوانده بود.

خبرگزاری ابنا نیز گزارش کرد, از این چهار دختر، سه دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله، سال گذشته توسط مقامات ترکیه شناسایی شده و بلافاصله به کانادا بازگردانده شدند. چهارمین دختر نیز به گفته خواهرش، از سال ۲۰۱۴ در سوریه به سر می‌برد.

مدیرمدرسه الهدی می گوید: مقامات هرگز این اتهامات را براساس آن این دختران درنظرداشتند به داعش بپیوندند به اطلاع مسئولین مدرسه نرسانده بودند.